Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne, chłodziarki farmaceutyczne


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM GENEZA SP Z O O

[wersja PDF]

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO. W związku z tym informujemy że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GENEZA Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Narciarskiej 2, NIP: 6780026419, Regon: 003882390, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przetwarzane dane takie jak: NIP, REGON, ADRES SIEDZIBY, ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, ADRES EMAIL, NR KONTAKTOWY TELEFONU ze wskazaniem osoby kontaktowej zostały pozyskane od Państwa oraz ze źródeł powszechnie dostępnych tj. Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane przetwarzane będą w celu:

a) współpracy pomiędzy Państwa firmą, a Administratorem w zakresie informacji o aktualnej ofercie i promocjach oraz zakupu lub dostawy towarów i usług, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności realizacji umowy (nawet jeśli umowa ta nie ma formy pisemnej a jedynie w formie składanych lub przyjmowanych zamówień),

b) rozliczenia księgowego i podatkowego współpracy w szczególności wystawienia faktury VAT, na podstawie przepisów rachunkowych oraz podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do współpracy z Administratorem.

Posiadają Państwo prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub okres dłuższy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych można kierować na adres biuro@geneza.eu


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt || Polityka prywatności

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne, chłodziarki farmaceutyczne


 Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.