Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności,  kalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Oferowane modele rejestratorów wilgotności:

G 485 THM

G 485 THM


THM 2002

THM 2002

THM-2003

THM -2003THM - 2005

THM-201L

 

thm406fl

THM 406 FL

 

 

THM-2008 MMC

 

THM-504N

THM-201L m


 

Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania. 

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM - 201 L m

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

Termohigrometr mikroprocesorowy rejestrujący model THM - 201Lm jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury i wilgotności względnej w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych bankach, szpitalach, przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu warunków transportu żywności i leków, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodu dostawczego.
Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100. Zastosowanie nowoczesnych układów scalnych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużych wyświetlaczy cyfrowych LED
w kolorze czerwonym umożliwia łatwy odczyt wskazań.
Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -25oC do +60oC z rozdzielczością 0,1*C.

Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem cienkowarstwowym. W układzie elektronicznym zastosowano mikroprocesor co zapewnia minimalny błąd pomiaru.
Odczyt wilgotności względnej odbywa się również za pomocą dużego wyświetlacza cyfrowego LED w kolorze zielonym.
Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo wilgotności względne od 5% do 98% z rozdzielczością 0,1% w.w.
Jaskrawość świecenia wyświetlacza LED może być regulowana przez użytkownika w zależności od oświetlenia w miejscu stosowania miernika.

TermoHigrometr mikroprocesorowy model THM-201 L m posiada wewnętrzną pamięć typu flash o pojemności do 50 000 zapisów oraz adresowalny przez Użytkownika interfejs RS-485, który umożliwia połączenie THM-201 L m. w sieć wraz z nawet 30 sztuk innych urządzeń produkcji “Geneza” wyposażonych w interfejs RS-485.
Specjalizowany program komputerowy spełniający wymagania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLPs) pozwala na ustawienie wszystkich parametrów rejestracji a nawet podłączenie do komputera modemu
GSM, wysyłającego SMS-y alarmowe do Użytkowników przyrządu.

Dane techniczne

Wejście pomiaru wilgotności............................................. Cienkowarstwowy czujnik pojemnościowy
Wejście pomiaru temperatury ................ Czujnik Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury\ zakres pomiaru wilgotności względnej : .... -25*C do + 60*C\ 5%RH do 98%RH
Rozdzielczość pomiaru temperatury\wilgotności względnej: .... 0,1*C\0,1% RH
Dokładność pomiaru wilgotności: ................... + 3% dla 20%<w.w<80% ( w temperaturze kalibracji)
Dokładność pomiaru temperatury: ........................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od głowicy pomiarowej: ..... do 50 metrów
Regulacja jaskrawości wyświetlacza LED\ ustawianie adresu RS-485 : .... przyciski na obudowie przyrządu
Pojemność pamięci nieulotnej flash: .................... 50 000 zapisów
Zasilanie : .................................................................. 9 do 12 Volt, dc lub zasilacz 230 V ac
Obudowa: ................................................................... Czarny plastik
 

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM - 201 L

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis Przyrządu

Termohigrometr mikroprocesorowy model THM - 201L jest przyrządem służącym do precyzyjnego pomiaru temperatury i wilgotności względnej w klimatyzowanych pomieszczeniach muzealnych bankach, szpitalach,
przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz spożywczym (HACCP), dojrzewalniach owoców, magazynach żywności, a także do monitoringu warunków transportu żywności, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora
samochodu dostawczego.
Tor pomiaru temperatury współpracuje z czujnikiem oporowym Pt - 100. Zastosowanie nowoczesnych układów scalonych zapewnia minimalny błąd pomiarów, zaś wykorzystanie dużych wyświetlaczy cyfrowych LED w kolorze czerwonym umożliwia łatwy odczyt wskazań. Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo temperatury od -25oC do +60oC z rozdzielczością 0,1*C.
Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem cienkowarstwowym. W układzie elektronicznym zastosowano mikroprocesor co zapewnia minimalny błąd pomiaru. Odczyt wilgotności względnej odbywa się również za pomocą dużego wyświetlacza cyfrowego LED w kolorze zielonym.
Zakres pomiarowy miernika pokrywa jednozakresowo wilgotności względne od 5% do 98% z rozdzielczością 0,1% w.w.
Jaskrawość świecenia wyświetlacza LED może być regulowana przez użytkownika w zależności od oświetlenia w miejscu stosowania miernika.

Dane techniczne

Wejście pomiaru wilgotności.................. Cienkowarstwowy czujnik pojemnościowy
Wejście pomiaru temperatury ..... Czujnik Pt - 100 kl A lub B według PN- EN 60751 A1: 1999
Zakres pomiaru temperatury : .............. -25*C do + 60*C
Zakres pomiaru wilgotności względnej: ................. 5% do 98% RH
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności: .... 0,1*C/0,1% w.w
Dokładność pomiaru wilgotności: ....... + 3% dla 20%<w.w<90% (w temperaturze kalibracji)
Dokładność pomiaru temperatury: ....................... + 0,4*C
Dopuszczalna temperatura w miejscu pracy miernika : ... +5*C do +40*C
Dopuszczalna wilgotność wilgotność względna w miejscu pracy miernika: do 85%
Odległość miernika od głowicy pomiarowej: ..... do 50 metrów
Regulacja jaskrawości wyświetlacza LED: ....... przyciski na obudowie przyrządu
Zasilanie: .................................................. 9 do 12 Volt, dc
Obudowa: .................................... Czarny plastik

 

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM - 504 N

Ulotka w wersji pdf do druku.

THM-504NOpis przyrządu

Mikroprocesorowy termohigrometr rejestrujący model THM -504 N jest
podręcznym miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji
temperatury i wilgotnoci względnej. Jego łatwa obsługa, zasilanie bateryjne lub akumulatorowe, a także kieszonkowe rozmiary zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle
spożywczym (HACCP), farmacji (GMP) klimatyzacji, meteorologii i ochronie
środowiska.
Termohigrometr mikroprocesorowy model THM - 504 N współpracuje z czujnikiem
oporowym Pt-100 i polimerowym. Zastosowanie mikroprocesora zapewnia
minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia
oszczędne używanie baterii zasilającej. Istotną zaletą termohigrometru jest możliwość preprogamowanego dopasowania charakterystyki temperaturowej czujnika stosowanego przez użytkownika. Ponadto zastosowanie linii 4-ro przewodowej czujnika pozwala na stosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkunastu metrów).

Termohigrometr pozwala na odczyt, z rozdzielczością 0,1*C, aktualnej temperatury jak również temperatury
minimalnej i maksymalnej, które panowały w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia termohigrometru, natomiast wilgotność względna jest mierzona z rozdzielczością 0,5% . Użytkownik może również na żądanie skasować wartość minimalną i maksymalną temperatury i wilgotnoci względnej. Można także poprzez jego złącze RS-232 lub klawiaturę zaprogramować go tak aby zapisywał w swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru w zadanym przez użytkownika czasie i odstępie (interwale) pomiędzy kolejnymi zapisami.
Po zakończeniu rejestracji, zgromadzone w pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru mogą być przeniesione na dysk twardy komputera PC. W warunkach polowych użytkownik może również wydrukować wyniki rejestracji na kieszonkowej drukarce PORTI S30/40 podłączanej bezpośrednio do gniazdka w obudowie termohigrometru. Użytkownik może wybrać, za pomocą klawiatury termohigrometru, sposób wydruku (tabela ze stemplem czasowym lub wykres). Na każdym wydruku jest również nagłówek zawierający identyfikator termohigrometru i operatora przyrządu, miejsce rejestracji, okres i interwał rejestracji a także wartości
średnie, minimalne i maksymalne podczas rejestracji.
Termohigrometr został także wyposażony w alarmy wizualne przekroczenia zadanych przez użytkownika wartości minimalnej i maksymalnej temperatury i/lub wilgotności względnej oraz alarmu niskiego
poziomu napięcia baterii/akumulatorów zasilających. Celem oszczędnego używania baterii/akumulatorów zastosowano innowacyjne auto-wyłączanie przyrządu blisko 10-cio krotnie obniżające pobór prądu przy zachowaniu funkcji rejestracji i alarmów. Dodatkowo w obudowie miernika umieszczono czujnik półprzewodnikowy mierzący, z rozdzielczością 1*C, temperaturę środowiska otaczającego miernik.
Dla swojej wygody użytkownik może, korzystając z komputera PC, zaprogramować cztery lokalizacje i czterech operatorów przyrządu. Podczas pomiarów w terenie para tych parametrów może być wybrana przez użytkownika za pomocą klawiatury termohigrometru THM - 504 N i jest uwzględniana podczas rejestracji temperatury i wilgotności względnej a potem drukowana na drukarce PORTI lub/iprzenoszona na dysk twardy komputera PC.

Parametry techniczne

Wejście:...........Czujnik temperatury . Pt - 100 klasaA lub B według PN-EN 60751+A2:1999, polimerowy czujnik wilgotności
Zakres pomiarowy termometru: ......................................................... -20,0*C do +60,0*C
Zakres pomiarowy higrometru: ........................................................... 5% do 98% w.w
Sposób podłączenia czujnika do termometru: .................. Kabel ośmiożyłowy łączony za pomocą gniazd
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury .......................... 0,1*C
Rozdzielczość odczytu aktualnej wilgotności .............................................................0,5% w.w
Dokładność pomiaru temperatury/wilgotności wzglednej : .................... +0,5*C/5%RH
Odczyt temperatury: .......................................................... Wyświetlacz LCD 3,5 cyfry
Komunikacja z komputerem i drukarką PORTI : .......................................RS-232
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci: .............................od 1 minuty do 99 godzin
Pamięć wewnętrzna:........................... 12 500 zapisów w każdej lokalizacji (razem 50 000 zapisów)
Alarmy przekroczenia zadanej temperatury i rozładowania baterii zasilających: ...................... świecące diody LED i wyświetlacz LCD
Zasilanie termometru: . ........................... Baterie 3 x 1,5V lub akumulatory 3 x 1,2V w rozmiarze AAA
Obudowa termometru: ............................................................ Szary lub Czarny plastik
Wymiary obudowy: ................................................................. 104 x 62 x 38 mm
 

Termohigrometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Model THM-2008 MMC

Ulotka w wersji pdf do druku.

THM-2008 MMCOpis przyrządu

Rejestrujący termohigrometr mikroprocesorowy jest podręcznym miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności Jego łatwa obsługa, zasilanie z akumulatorów lub z zewnętrznego źródła i małe rozmiary
zapewniają duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP), zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne
w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze” (Dz. Ustaw Nr 104 poz.1096 z 2004 roku
).

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia oszczędne używanie akumulatora zasilającego. Istotną zaletą termohigrometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termohigrometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury i wilgotności jak również temperatury i wilgotności minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termohigrometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC.
Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami. Termohigrometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury i wilgotności względnej w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej
jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termohigrometru.
Poprzez swoje złącze RS-232 przyrząd może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Dwie kolorowe lampki sygnalizują przekroczenie alarmowych poziomów temperatury i/lub wilgotności lub rozładowanie
akumulatorów.

Parametry techniczne

Wejście:............................... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A według PN-EN60751+A2:1997
Pojemnościowy czujnik wilgotności względnej
Zakres mierzonej temperatury: ...............................................................-30*C do +70*C
Zakres mierzonej wilgotności względnej: ............................................... 5% do 95%
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury ....................................... 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: .............. 0,02*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej wilgotności względnej: ....................... 0,5% w.w
Rozdzielczość odczytu wilgotności minimalnej/maksymalnej : ................0,5% w.w
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika): . 0,08 % zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej: .......................................... + 3% w.w
Odczyt temperatury: ............................................ Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia.................................................................. RS - 232
pośrednia ........................................ czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Komunikacja z drukarką PORTI S30/40 : .................... bezpośrednia poprzez złącze RS 232
Pamięć wewnętrzna ..................................................................... 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: ................... karta pamięci SD (Multi Media Card) 32 MB lub 64 MB lub 128 MB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ....................... od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :...cztery akumulatorki Ni-MH 1,2V / 700mAh lub poprzez adapter 230 V ac/4,5Volt dc
Obudowa termometru: ........................................................ biały plastik
Wymiary obudowy: .................................................................. 120 x 80 x 45 mm
Przyrząd jest przystosowany do montażu na ścianie i może być zasilany zarówno z wewnętrznych akumulatorków (ładowanych za pomocą zewnętrznej ładowarki) jak i adaptera 230 V ac / 4,5 V dc. Termohigrometr rejestrujący THM-2008 MMC współpracuje z oporowym czujniki temperatury Pt - 100 oraz cienkowarstwowym czujnikiem wilgotności względnej.


 

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM - 406 FL

Ulotka w wersji pdf do druku.

thm406flOpis przyrządu

Termohigrometr mikroprocesorowy THM-406 FL jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotności względnej. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację w nawet w czterech niezależnych punktach pomiarowych. W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40.

Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.
Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 100 metrów). Wymaga
jednak zastosowania specjalnego konwertera (integratora systemu).

Termohigrometr mikroprocesorowy THM-406 FL jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury i wilgotności względnej w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych. Rejestrator został ponadto wyposażony w po dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury oraz wilgotności minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury.

Dane techniczne

Wejście: ................................................................ cztery lub dwie głowice pomiarowe
Sposób podłączenia głowic pomiarowych: ........... linia ośmiożyłowa (odległość czujników do 50 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:.................................................................. -25*C do +60*C
Zakres pomiaru i rejestracji wilgotności względnej: ...................................................... 5 do 98%.
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury/wilgotności względnej: .......................................... 0,02oC/0,5%RH
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40 : ...........złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem: .................................. RS - 232 ( odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 100 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: .............. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: .............................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków

Przełączanie kanałów pomiarowych:
1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury

Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 406 FL
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ................................................................ 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ..................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .....................................................................D200 x W95 x G37 mm
 

Mikroprocesorowy Termohigrometr Rejestrujący do Chłodni lub Magazynu Model G 485 THM

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Zintegrowany z czujnikiem temperatury i wilgotności Termohigrometr Rejestrujący model G485 THM jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotności w przemyśle spożywczym (np. chłodniach, przechowalniach owoców i warzyw,magazynach wyrobów spożywczych itp.), przemyśle farmaceutycznym oraz badaniach naukowych i różnych procesach technologicznych.

Konstrukcja przyrządu zapewnia wymaganą dokładność
zarówno w układach pomiarowych jak i w układach rejestracji.

Plastikowa obudowa zintegrowanego rejestratora, w której oprócz czujników znajduje się układ elektroniczny oraz akumulator podtrzymujący rejestrację w przypadku krótkotrwałego zaniku napięcia zasilającego, umożliwia jego łatwy montaż na ścianie magazynu lub chłodni oraz łatwe podłączenie kabla pomiarowego nawet w warunkach ujemnej temperatury panującej w chłodni. Zastosowanie złącza RS-485 pozwala na równoczesne podłączenie do komputera do 80 sztuk rejestratorów, również w kombinacji z rejestratorami temperatury G485 TC.

W oparciu o termohigrometry i termometry serii G485 można zbudować systemy rejestracji w dużych obiektach, gdyż sumaryczna długość kabla połączeniowego rejestratorów połączonych w sieć może wynosić nawet 1000 metrów. Ponadto, w przypadku zastosowania rejestratorów temperatury G485 TC możliwe jest dodatkowe oddalenie czujnika temperatury od przyrządu pomiarowego nawet do 100 metrów.

Na pokrywie rejestratora jest także umieszczona czerwona dioda świecąca LED, która sygnalizuje
zasilanie przyrządu (ciągłe świecenie) lub przekroczenie progu alarmowego mierzonych wartości
temperatury i/lub wilgotności względnej (świecenie impulsowe).

Ostatni z rejestratorów, poprzez specjalny integrator systemu rejestracji, jest podłączony do komputera PC. Nie jest wymagany oddzielny komputer do prowadzenia rejestracji, gdyż program obsługi pracuje w tle. Dla wymagających użytkowników, można, korzystając z handlowej karty graficznej, podłączyć do komputera oddzielny monitor służący tylko do obserwacji wyników rejestracji. Ponadto, duża pamięć wewnętrzna (bufor) o pojemności 50 000 zapisów dla każdego rejestratora, umożliwia zapis przy wyłączonym komputerze i późniejsze skopiowanie wyników rejestracji na dysk twardy współpracującego komputera.
Rejestrator ten jest w szczególności polecany do monitoringu krytycznych punktów kontroli
(KPK) jakimi jest temperatura przy produkcji, dystrybucji i sprzedaży żywności (system HACCP)
oraz do badań naukowych.

 

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM - 2002

THM 2002Opis przyrządu

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 2002 (zobacz zdjęcie)  jest nowoczesnym urządzeniem służącym do pomiaru temperatury i wilgotności względnej z możliwością rejestracji wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej, a za pośrednictwem złącza RS-232 może się komunikować z komputerem.
Miernik jest umieszczony w obudowie kieszonkowej i jest zasilany przy pomocy czterech baterii 1,5 Volt, co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania przyrządu.
Łatwa obsługa termohigrometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączenia do komputera. Zarejestrowane dane są przechowywane w pamięci nieulotnej. Za pośrednictwem złącza RS-232 mogą być one przeniesione przez użytkownika przyrządu do komputera. Zastosowanie termohigrometru THM-2002 zapewnia duży komfort pomiaru lub monitorowania temperatury i wilgotności względnej. Urządzenie jest w szczególności polecane do zastosowań w przemyśle spożywczym, przetwórstwie owocowo-warzywnym, dojrzewalniach  owoców, przemyśle mleczarskim, suszarniach, przemyśle włókienniczym, meteorologii, a także w klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych, szpitalnych i muzealnych.
Tor pomiaru temperatury urządzenia współpracuje z oporowym czujnikiem Pt-100, zaś unikalna funkcja preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury umożliwia dokładny pomiar nawet czujnikiem klasy C.
Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem pojemnościowym. W układzie elektronicznym zastosowano mikroukład hybrydowy oraz preprogramowalne dopasowanie charakterystyki czujnika wilgotności względnej co zapewnia minimalny błąd pomiaru.
Nastawa wszystkich parametrów pomiarowych i alarmów odbywa się za pomocą klawiatury umieszczonej w płycie czołowej termohigrometru. Odczyt wyników pomiarowych i programowalnych parametrów odbywa się na dużym alfanumerycznym wyświetlaczu LCD, co umożliwia ich odczyt zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu.

Dane techniczne:

Wejście toru pomiaru temperatury: ............................................... Czujnik Pt - 100 klasa B
Wejście toru pomiaru wilgotności względnej ................................. Czujnik pojemnościowy
Zakres pomiaru temperatury ............................................................. -25oC do +60oC
Zakres pomiaru wilgotności względnej ............................................. 5 do 95%
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności ............................... 0,1oC/0,5%
Dokładność pomiaru temperatury ...................................... +0,1 % zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej ......................... + 5% w temperaturze kalibracji
Kalibracja przyrządu: ........................... Wykonywana przez Producenta w komorze klimatycznej
Interwał czasowy rejestracji wyników pomiarowych: .......od 1 minuty do 99 godzin (programowalny)
Ilość zapisów do pamięci wewnętrznej: ........................................ 50 000
Odczyt na wyświetlaczu: wartości chwilowych oraz maksymalnych i minimalnych 
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny): pamięć wewnętrzna 
Komunikacja z komputerem: ........................ RS - 232 (komunikacja na odległość do 5 metrów)
Sposób wydruku na drukarce podłączonej do komputera........ tabelarycznie lub w formie wykresu
Obudowa: ........................................... plastikowa w kolorze czarnym
Zasilanie przyrządu: ..................................... 6 Volt dc (cztery baterie 1,5 Volt) 
Wymiary: ................................................. D 146 x W 82 x G 39 mm 

 
Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 2003

THM 2003Opis przyrządu

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 2003 jest nowoczesnym urządzeniem służącym do pomiaru temperatury i wilgotności względnej z możliwością rejestracji wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej, a za pośrednictwem złącza RS-232 może się komunikować z komputerem.

Miernik jest umieszczony w obudowie plastikowej i może być zasilany zarówno napięciem 12V dc lub z sieci 220 V,  co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania przyrządu. Łatwa obsługa termohigrometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączenia do komputera. 
Zarejestrowane dane są przechowywane w pamięci nieulotnej. Za pośrednictwem złącza RS-232 mogą być one przeniesione przez użytkownika przyrządu do komputera. 

Zastosowanie termohigrometru THM-2003 zapewnia duży komfort pomiaru lub monitorowania temperatury i wilgotności względnej. Urządzenie jest w szczególności polecane do zastosowań w przemyśle spożywczym, przetwórstwie owocowo-warzywnym, dojrzewalniach  owoców, przemyśle mleczarskim, suszarniach, przemyśle włókienniczym, meteorologii, a także w klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych, szpitalnych i muzealnych. Szczególnie termohigrometr ten jest dedykowany do  monitoringu warunków transportu żywności zgodnie z wymaganiami HACCP a w przypadku wyrobów mleczarskich unijnej dyrektywy 92/46/EEC i Polskiej Normy PN-A-86002:1999, gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodowego za pomocą gniazda zapalniczki. 

Tor pomiaru temperatury urządzenia współpracuje z oporowym czujnikiem Pt-100, zaś unikalna funkcja preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury umożliwia dokładny pomiar nawet czujnikiem klasy C. Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem pojemnościowym. W układzie elektronicznym zastosowano mikroukład hybrydowy oraz preprogramowalne dopasowanie charakterystyki czujnika wilgotności względnej co zapewnia 
minimalny błąd pomiaru.

Nastawa wszystkich parametrów pomiarowych i alarmów odbywa się za pomocą klawiatury umieszczonej w płycie czołowej termohigrometru. Odczyt wyników pomiarowych i programowalnych parametrów odbywa się na dużym alfanumerycznym wyświetlaczu LCD, co umożliwia ich odczyt zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu. 

Dane techniczne:

Wejście toru pomiaru temperatury: ........................................ Czujnik Pt - 100 klasa B
Wejście toru pomiaru wilgotności względnej ................................ Czujnik pojemnościowy
Zakres pomiaru temperatury .............................................................. -25oC do +60oC
Zakres pomiaru wilgotności względnej .............................................. 5 do 95%
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności ............................... 0,1oC/0,5%
Dokładność pomiaru temperatury ............................... +0,1% zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej .................. + 5% w temperaturze kalibracji
Kalibracja przyrządu: ......................... Wykonywana przez Producenta w komorze klimatycznej
Interwał czasowy rejestracji wyników pomiarowych: ..... od 1 minuty do 99 godzin (programowalny)
Ilość zapisów do pamięci wewnętrznej: .......................................... 50 000
Odczyt na wyświetlaczu: wartości chwilowych oraz maksymalnych i minimalnych
Wyświetlacz : ................................................ alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków 
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny): pamięć wewnętrzna 
Komunikacja z komputerem: ................... RS - 232 (komunikacja na odległość do 3 metrów)
Sposób wydruku na drukarce podłączonej do komputera... tabelarycznie lub w formie wykresu
Alarmy : ................................. progowe, sygnalizowane kolorowymi diodami LED
Obudowa: ............................................. plastikowa w kolorze czarnym
Zasilanie przyrządu: ....................... 12 Volt dc lub 220 Volt ac za pośrednictwem adaptera
Wymiary: .................................................... D 165 x W 95 x G 40 mm  

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 2005 fl

Opis przyrządu

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM 2005 jest nowoczesnym urządzeniem służącym do pomiaru temperatury i wilgotności względnej z możliwością rejestracji wyników pomiarowych w pamięci wewnętrznej, a za pośrednictwem złącza RS-232 może się komunikować z komputerem.

Miernik jest umieszczony w obudowie plastikowej i może być zasilany zarówno napięciem 12 V dc lub z sieci 220 V, co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania przyrządu.

Łatwa obsługa termohigrometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączenia do komputera. Zarejestrowane dane są przechowywane w pamięci nieulotnej. Za pośrednictwem złącza RS-232 lub czytnika pamięci rejestratorów UC-103 mogą być one przeniesione przez użytkownika przyrządu do komputera.

Zastosowanie termohigrometru THM-2005 fl zapewnia duży komfort pomiaru lub monitorowania temperatury i wilgotności względnej. Urządzenie jest w szczególności polecane do zastosowań w przemyśle spożywczym, przetwórstwie owocowo-warzywnym, dojrzewalniach owoców, przemyśle mleczarskim, suszarniach, przemyśle włókienniczym, meteorologii, a także w klimatyzowanych pomieszczeniach laboratoryjnych, szpitalnych i muzealnych. Szczególnie termohigrometr ten jest dedykowany do monitoringu warunków transportu żywności zgodnie z wymaganiami HACCP a w przypadku wyrobów mleczarskich unijnej dyrektywy 92/46/EEC oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi (Dz, Ustaw nr 117 poz. 1011 z roku 2002) gdyż jest przystosowany do montażu w kabinie kierowcy i może być zasilany z akumulatora samochodowego za pomocą gniazda zapalniczki.
Tor pomiaru temperatury urządzenia współpracuje z oporowym czujnikiem Pt-100, zaś unikalna funkcja preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego przez użytkownika czujnika temperatury umożliwia dokładny pomiar nawet czujnikiem klasy C.
Tor pomiaru wilgotności względnej współpracuje z czujnikiem pojemnościowym. W układzie elektronicznym zastosowano mikroukład hybrydowy oraz preprogramowalne dopasowanie charakterystyki czujnika wilgotności względnej co zapewnia minimalny błąd pomiaru. Nastawa wszystkich parametrów pomiarowych i alarmów odbywa się za pomocą klawiatury umieszczonej w płycie czołowej
termohigrometru. Odczyt wyników pomiarowych i programowalnych parametrów odbywa się na dużym alfanumerycznym wyświetlaczu LCD, co umożliwia ich odczyt zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu.

Dane techniczne:

Wejście toru pomiaru temperatury: ........................................... Czujnik Pt - 100 klasa B
Wejście toru pomiaru wilgotności względnej ........................... Czujnik pojemnościowy
Zakres pomiaru temperatury .................................................... -25oC do +60oC
Zakres pomiaru wilgotności względnej ................................... 5 do 95%
Rozdzielczość pomiaru temperatury/wilgotności ......................... 0,1oC/0,5%
Dokładność pomiaru temperatury ......................................... +0,1 % zakresu pomiarowego
Dokładność pomiaru wilgotności względnej ............................... + 5% w temperaturze kalibracji
Kalibracja przyrządu: ................................. Wykonywana przez Producenta w komorze klimatycznej
Interwał czasowy rejestracji wyników pomiarowych: ......... od 1 minuty do 99 godzin (programowalny)
Ilość zapisów do pamięci wewnętrznej: ........................................ 50 000
Odczyt na wyświetlaczu: wartości chwilowych oraz maksymalnych i minimalnych
Wyświetlacz: ..................................................................... alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny): pamięć wewnętrzna
Komunikacja z komputerem: ........................ RS - 232 (komunikacja na odległość do 3 metrów)
Sposób wydruku na drukarce podłączonej do komputera....... tabelarycznie lub w formie wykresu
Alarmy: ......................................... progowe, sygnalizowane kolorowymi diodami LED
Obudowa: ............................................. plastikowa w kolorze czarnym
Zasilanie przyrządu: .......................... 12 Volt dc lub 220 Volt ac za pośrednictwem adaptera
Wymiary: ............................................. D 165 x W 95 x G 40 mm|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||
 
Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności,  kalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne

Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.