Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu
  

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Oferowane modele kalibratorów:

KTPt 197

KTPt197
 
KKT 197

KKT197
 
MZT 197

ISO 9000 Test
KTCR 198

KTCR 198


Tester J,K,S

KTP 2000

KTP 2000

KTT 2001

KTT 2001

KTCR - 2002

KTCR - 2002

 
Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania. 
 

Komputerowy tester czujników Pt - 100 - model KTPt 197

Komputerowy tester czujników Pt - 100 - KTPt 197Opis przyrządu

Komputerowy tester czujników Pt - 100 jest przeznaczony do badania platynowych czujników temperatury na zgodność z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 60751 + A2:199 oraz normy międzynarodowej EN 60751 + A2:199.

Dodatkową opcją przyrządu jest możliwość pracy jako precyzyjnego termometru, dokonującego pomiaru temperatury w zakresie od -100oC do + 800oC za pomocą ośmiu czujników. w tym trybie pracy istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w pamięci wewnętrznej lub rejestrowanie ich na standardowej drukarce komputerowej.

w trybie komputerowego badania czujników urządzenie dokonuje automatycznego sprawdzenia siedmiu platynowych czujników Pt - 100 według procedury określonej w odpowiednich normach w tym ISO 9000 oraz wymaganiach Głównego Urzędu Miar. Komputer wyznacza opór zredukowany poszczególnych czujników, także empiryczne współczynniki równania charakterystyki każdego czujnika. Uzyskane wyniki są dokumentowane za pomocą protokołów drukowanych na drukarce komputerowej oraz zapisywane na dysku twardym komputera lub dyskietce. Opcja poszukiwania na dysku twardym pozwala operatorowi odtworzyć protokoły badań przeprowadzonych w określonych dniach. Urządzenie spełnia więc wymagania stawiane przez odpowiednie normy w zakresie archiwizowania rezultatów badań.

Dane techniczne.

Wejście I : .......... wzorcowy czujnik Pt-100 Wejście II: .... siedem badanych czujników Pt - 100
Sposób podłączenia czujników: ......................................... linia dwu lub czteroprzewodowa

Kalibracja przyrządu:

1. automatyczna kalibracja z czujnikiem wzorcowym w temperaturze 0oC
2. Wprowadzenie poprawek zgodnie ze Świadectwem Wzorcowania czujnika wzorcowego
Zakres pomiaru temperatury: ......................................... - 100oC do + 800oC
Rozdzielczość w przypadku pomiaru temperatury:................................... 0,1oC
Punkty pomiarowe w przypadku badania czujników: 0oC, 40oC, 70oC, 90oC, 100oC, 130oC, 150oC (możliwość zmiany)
Rozdzielczość w przypadku komputerowego badania czujników: ..........................0,01oC
Dokładność pomiaru:.......................................................................0,05% zakresu
Komunikacja z komputerem: ....................................................................... RS - 232
Środowisko pracy w przypadku współpracy z komputerem: .................. WINDOWS 95
Długość cyklu stabilizacji temperatury badych czujników: ......wybierana z klawiatury komputera
Odczyt wyników pomiaru temperatury: .............................. wyświetlacz cyfrowy LED 0,8 cala
Odczyt wyników badania czujników: ..................................ekran monitora komputerowego

Sposób rejestracji wyników pomiarowych:
1.pamięć wewnętrzna lub drukarka komputerowa w przypadku pracy w opcji termometru l
2. drukarka komputerowa i twardy dysk/dyskietka w opcji badania czujników Pt-100

Komputerowy tester termoelementów model KKT197

Komputerowy tester termoelementów KKT197Opis Przyrządu

Komputerowy tester termoelementów jest przeznaczony do badania termoelementów typu J lub K lub S na zgodność z wymaganiami Polskiej Normy PN - EN 60584. Dodatkową opcją przyrządu jest możliwość pracy jako precyzyjnego termometru, dokonującego pomiaru temperatury w zakresie od -100oC do + 1750oC ( w zależności od typu termopar) nawet w ośmiu różnych obiektach. w tym trybie pracy istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w pamięci wewnętrznej lub rejestrowanie ich na standardowej drukarce komputerowej.

w trybie komputerowego badania termoelementów urządzenie dokonuje automatycznego sprawdzenia siedmiu termopar typu K według procedury określonej w odpowiednich normach w tym ISO 9000 oraz wymaganiach Głównego Urzędu Miar. Komputer wyznacza parametry poszczególnych termopar, a także empiryczne współczynniki równania charakterystyki każdego czujnika. Uzyskane wyniki są dokumentowane za pomocą protokołów drukowanych na drukarce komputerowej oraz zapisywane na dysku twardym komputera lub dyskietce. Opcja poszukiwania na dysku twardym pozwala operatorowi odtworzyć protokoły badań przeprowadzonych w określonych dniach. Urządzenie spełnia więc wymagania stawiane przez odpowiednie normy w zakresie archiwizowania rezultatów badań.

Dane techniczne.

Wejście I : ............... Wzorcowa termopara typu K Wejście II: ....... siedem badanych termopar
Sposób podłączenia czujników: ................................................linia dwuprzewodowa

Kalibracja przyrządu:
1. automatyczna kalibracja z czujnikiem wzorcowym w temperaturze 0oC
2. Wprowadzenie poprawek zgodnie ze Świadectwem Wzorcowania czujnika wzorcowego

Zakres pomiaru temperatury:.............. - 100oC do + 1750oC (w zależności od typu termoelementu)
Rozdzielczość w przypadku pomiaru temperatury:......................................... 1oC
Punkty pomiarowe w przypadku badania czujników: 0oC, 100oC, 150oC, 250oC, 375oC, 700oC, 1000oC (możliwość zmiany)
Rozdzielczość w przypadku komputerowego badania czujników: .....................0,1oC
Dokładność pomiaru:........................................................................0,05% zakresu
Komunikacja z komputerem: ................................................................RS - 232
Środowisko pracy w przypadku współpracy z komputerem: .................... WINDOWS 95
Długość cyklu stabilizacji temperatury badanych czujników: ........wybierana z klawiatury komputera
Odczyt wyników pomiaru temperatury: .............................. wyświetlacz cyfrowy LED 0,8 cala
Odczyt wyników badania czujników: .................................. ekran monitora komputerowego

Sposób rejestracji wyników pomiarowych:
1.pamięć wewnętrzna lub drukarka komputerowa w przypadku pracy w opcji termometru l
2. drukarka komputerowa i twardy dysk/dyskietka w opcji badania termoelementów
 

Komputerowy System Sprawdzania Termometrów Przemysłowych Model ISO - Test 9000

Mzt-197Komputerowy System Sprawdzania Termometrów Przemysłowych Model ISO - Test 9000 jest przeznaczony do stosowania przez służby kontroli jakości przedsiębiorstw produkcyjnych, w szczególności przemysłu spożywczego oraz farmaceutycznego. Jego zadaniem jest umożliwienie kompleksowych sprawdzeń przy ocenie zdolności termometrów kontrolnych przemysłowych zarówno Pt - 100 jak i rtęciowych, zainstalowanych na liniach technologicznych, zgodnie z wymaganiami norm serii ISO - 9000.

w skład systemu wchodzi sterowany mikroprocesorowo zadajnik temperatury umożliwiający zadawanie temperatury sprawdzeń zarówno termometrów rtęciowych jak i czujników Pt - 100, cyfrowy lub mikroprocesorowy termometr kieszonkowy wraz z czujnikiem platynowym Pt - 100, umożliwiającym wstępne sprawdzanie termometrów rtęciowych ”na obiekcie”, oprogramowanie komputera umożliwiające wprowadzanie z klawiatury wyników sprawdzeń termometrów rtęciowych i drukowanie odpowiednich protokołów na drukarce komputerowej.

Dla przedsiębiorstw używających w procesach technologicznych również czujników platynowych Pt - 100, proponujemy dodatkowo, sterowane komputerem klasy IBM, automatyczne urządzenie pomiarowe do równoczesnego sprawdzania 7-miu czujników Pt - 100 z wyjściem na drukarkę komputerową i gniazem RS-232 umożliwiającym komunikację z komputerem i pełnym oprogramowaniem umożliwiającym badanie i dokumentowanie wyników sprawdzeń termometrów użytkowych.

Dane techniczne.

Mikroprocesorowy zadajnik temperatury:

Środowisko pomiaru: ........................................... wodne lub olejowe, ultratermostatowane
Zakres regulacji temperatury: ..................+20oC do +160oC z rozdzielczością 0,1oC
Sposób programowania temperatury: .......z klawiatury sterownika mikroprocesorowego
Odczyt temperatury i odchyłki regulacji: ...... z rozdzielczością 0,1oC na wyświetlaczu LED 0,8 cala

Komputerowy Tester Czujników Pt-100

Komputerowy Tester Czujników KTCR - 198Wejście: ........ do ośmiu czujników Pt-100 w tym jeden wzorcowy
Sposób podłączenia czujnika:......... linia dwu lub czteroprzewodowa
Zakres pomiaru temperatury: ............................... -200oC do +850oC
Rozdzielczość w przypadku pomiaru temperatury: .............. .0,1oC
Zmiana kanału pomiarowego: .................ręczna lub automatyczna
Drukowanie wyników: ..................... standardowa drukarka komputerowa 10 cali
Komunikacja z komputerem: ........................................................... RS-232

Termometr cyfrowyTermometr cyfrowy


Zakres temperatur: ............................. -200oC do +200oC
Rozdzielczość: ................................... 0,1oC
Wejście: ............................................. czujnik platynowy Pt-100
Odczyt temperatury: .......................... wyświetlacz LED czerwony, 31/2 cyfry

 

 

TKP-100Termometr mikroprocesorowy:

Zakres temperatur: ............................ - 200oC do +800oC
Rozdzielczość: ....................................... 0,1oC
Wejście: ..............................czujnik platynowy Pt - 100
Odczyt temperatury: ................ wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Kalibracja: .............. automatyczna kalibracja z danym egzemplarzem czujnika w temperaturze 0oC.
Zasilanie: ........................... bateria 9 V
Obudowa: ......................... plastikowa w kolorze czarnym

 

 

Komputerowy Tester Czujników Pt-100, Pt-500, Pt-1000, Ni-1000 Model KTCR - 198

Komputerowy Tester Czujników KTCR - 198Opis przyrządu.

Komputerowy tester czujników Pt - 100, Pt - 500, Pt - 1000 oraz Ni - 1000 jest przeznaczony do badania platynowych i niklowych czujników temperatury na zgodność z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 60751 + A2:199 oraz normy międzynarodowej EN 60751 + A2:199. Dodatkową opcją przyrządu jest możliwość pracy jako precyzyjnego termometru dokonującego pomiaru w zakresie -100oC do +250oC za pomocą ośmiu czujników temperatury. w tym trybie pracy istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w pamięci wewnętrznej lub rejestrowanie ich na standardowej drukarce komputerowej. 

w trybie komputerowego badania czujników, urządzenie dokonuje automatycznego sprawdzenia siedmiu czujników oporowych według procedury określonej w odpowiednich normach w tym ISO - 9000 oraz w wymaganiach Głównego Urzędu Miar. Komputer wyznacza opór zredukowany poszczególnych czujników, a także empiryczne współczynniki równania charakterystyki każdego czujnika. Uzyskane wyniki są dokumentowane za pomocą protokołów drukowanych na drukarce komputerowej oraz zapisywane na dysku twardym komputera lub dyskietce. Opcja poszukiwania na dysku twardym pozwala operatorowi odtworzyć protokoły badań przeprowadzonych w określonych dniach Urządzenie spełnia więc wymagania stawiane przez odpowiednie normy w zakresie archiwizowania rezultatów badań.

Dane techniczne

Wejście I:............ Wzorcowy czujnik Pt-100 lub Pt-1000 Wejście II: ........ Siedem badanych czujników oporowych
Sposób podłączenia czujnika:................................... Linia dwu lub czteroprzewodowa

Kalibracja przyrządu:
1. Automatyczna kalibracja z czujnikiem wzorcowym w temperaturze 0oC
2. Wprowadzenie poprawek zgodnie ze Świadectwem Wzorcowania czujnika wzorcowego

Zakres pomiaru temperatury: ........................................................... -100oC do +250oC
Rozdzielczość w przypadku pomiaru temperatury: .................................... .0,1oC
Punkty pomiarowe w przypadku badania czujników: 0oC, 40oC, 70oC, 90oC, 100oC, 130oC, 150oC (możliwe inne zakresy)
Rozdzielczość w przypadku komputerowego badania czujników: ......................... 0,01oC
Dokładność pomiaru: ........................................................................... 0,05% zakresu
Komunikacja z komputerem: ........................................................... RS-232
Środowisko pracy w przypadku współpracy z komputerem: ............ WINDOWS 95/98
Długość cyklu stabilizacji temperatury badanych czujników: ....... Wybierana z klawiatury komputera
Odczyt wyników pomiaru temperatury: .......................... Wyświetlacz cyfrowy LED 0,8 cala
Odczyt wyników badania czujników: .................................. Ekran monitora komputerowego

Sposób rejestracji wyników pomiarowych:
1. Pamięć wewnętrzna lub drukarka komputerowa w przypadku opcji termometr
2. Drukarka komputerowa i twardy dysk/dyskietka w opcji badania czujników

 
Tester komputerowy termoelementów typu J,K,S
 

Tester komputerowy termoelementów typu J,K,SKomputerowy tester termoelementów typu J,K oraz S jest przeznaczony do badania termoelementów pomiarowych na zgodność z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 60584-1oraz normy PN-EN 60584-2 i odpowiadających im norm międzynarodowych.. Dodatkową opcją przyrządu jest możliwość pracy jako precyzyjnego termometru dokonującego pomiaru w zakresie -200oC do +1750oC za pomocą ośmiu czujników temperatury. w tym trybie pracy istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w pamięci wewnętrznej lub rejestrowanie ich na standardowej drukarce komputerowej.

w trybie komputerowego badania czujników, urządzenie dokonuje automatycznego sprawdzenia siedmiu termoelementów według procedury określonej w odpowiednich normach w tym ISO 9000 oraz w wymaganiach Głównego Urzędu Miar. Komputer wyznacza parametry poszczególnych termoelementów, a także charakterystyki temperaturowe każdego czujnika. Uzyskane wyniki są dokumentowane za pomocą protokołów drukowanych na drukarce komputerowej oraz zapisywane na dysku twardym komputera lub dyskietce. Opcja poszukiwania na dysku twardym pozwala operatorowi odtworzyć protokoły badań przeprowadzonych w określonych dniach Urządzenie spełnia więc wymagania stawiane przez odpowiednie normy w zakresie archiwizowania rezultatów badań.

Dane techniczne.

Wejście I:... Wzorcowy termoelement typu K lub S Wejście II: ..... Siedem badanych termoelementów
Sposób podłączenia czujnika:........................................... Linia dwuprzewodowa

Kalibracja przyrządu:
1. Automatyczna kalibracja z termoelementem wzorcowym w temperaturze 0oC
2. Wprowadzenie poprawek zgodnie zeŚwiadectwem Wzorcowania termoelementu wzorcowego

Zakres pomiaru temperatury:
termoelement typu J .................................................... -200oC do +1100oC
termoelement typu K .................................................... -100oC do +1300oC
termoelement typu S .................................................... 0oC do +1750oC

Rozdzielczość w przypadku pomiaru temperatury: .......................................... .1oC
Punkty pomiarowe w przypadku badania termoelementów: 100oC, 200oC, 375oC, 500oC, 700oC, 900oC, 1100oC (możliwe inne zakresy)
Rozdzielczość w przypadku komputerowego badania czujników: ......0,1oC
Dokładność pomiaru: ........ J 0,08% zakresu, dla K 0,07% zakresu oraz dla S 0,06% zakresu
Komunikacja z komputerem: .......................................................................... RS-232
Środowisko pracy w przypadku współpracy z komputerem: ........................... WINDOWS 95
Długość cyklu stabilizacji temperatury badanych czujników: ....Wybierana z klawiatury komputera
Odczyt wyników pomiaru temperatury: .............. Wyświetlacz cyfrowy LED 0,8 cala
Odczyt wyników badania czujników: .......................... Ekran monitora komputerowego

Sposób rejestracji wyników pomiarowych:
1. Pamięć wewnętrzna lub drukarka komputerowa w przypadku opcji termometr
2. Drukarka komputerowa i twardy dysk/dyskietka w opcji badania czujników


Komputerowy tester przetworników U/I Model KTP - 2000

KTP 2000Opis przyrządu

Komputerowy tester przetworników jest przeznaczony do badania przetworników temperatury i ciśnienia względnego na standardowe
sygnały 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 Volt oraz 0-10 Volt. Dodatkową opcją przyrządu jest możliwość pracy jako programowalne źródło sygnału prądowego lub napięciowego. W trybie komputerowego badania przetworników temperaturowych urządzenie dokonuje automatycznego sprawdzenia ośmiu przetworników napięciowych i prądowych względem wskazań temperatury wzorcowego czujnika Pt-100 podłączonego do gniazda testera.
W trybie komputerowego badania przetworników ciśnienia względnego tester dokonuje automatycznego sprawdzenia ośmiu przetworników prądowych i napięciowych względem wskazań wzorcowego manometru podłączonego do gniazda RS-232 komputera.
Uzyskane wyniki są dokumentowane za pomocą protokołów drukowanych na drukarce komputerowej lub zapisywane na dysku twardym komputera lub dyskietce. Opcja poszukiwania na dysku twardym pozwala użytkownikowi odtworzyć protokoły badań przeprowadzonych w określonych dniach. Urządzenie spełnia więc wymagania stawiane przez odpowiednie normy w zakresie archiwizowania rezultatów badań. 

Dane techniczne

Wejście I : ............................................... Wzorcowy czujnik Pt - 100 linia czteroprzewodowa.
Wejście II : .............................................. Osiem badanych przetworników prądowych
Wejście III : ............................................. Osiem badanych przetworników napięciowych
Wyjście I : ............................................... Programowalne źródło napięcia 0 - 1 Volt
Wyjście II : .............................................. Programowalne źródło napięcia 0 - 10 Volt
Wyjście III : ............................................. Programowalne źródło prądowe 0/4 mA - 20 mA 

Kalibracja przyrządu:

1. Wprowadzenie poprawek zgodnie ze świadectwem uwierzytelnienia wzorcowego czujnika Pt-100 
2. Wprowadzenie poprawek zgodnie ze świadectwem uwierzytelnienia wzorcowego przetwornika ciśnienia

Zakres badania przetworników temperatury: -50oC do +200oC, programowalny z poziomu komputera
Zakres badania przetworników ciśnienia: 0 do 16 bar, programowalny z poziomu komputera
Rozdzielczość w przypadku badania przetworników temperatury: 0,01oC
Rozdzielczość w przypadku badania przetworników ciśnienia: 0,001 bar
Klasa badanych przetworników: od 0,1 do 5, wybierana z poziomu komputera
Komunikacja z komputerem: wymagane dwa złącza RS-232 w komputerze
Środowisko pracy komputera: Windows 98/Me
Długość cyklu stabilizacji temperatury badanych przetworników: wybierana z klawiatury komputera.
Długość cyklu stabilizacji ciśnienia badanych przetworników: wybierana z klawiatury komputera
Programowanie źródeł prądowych/napięciowych z poziomu komputera
Odczyt statusu testera: wyświetlacz alfanumeryczny
Odczyt wyników badania przetworników: ekran monitora komputerowego
Sposób rejestracji wyników pomiarowych: drukarka komputerowa i twardy dysk/dyskietka w opcji badania przetworników. 

Tester komputerowy termoelementów typu J,K,S model KTT- 2001

KTT 2001
 
Opis przyrządu.

Komputerowy tester termoelementów typu J,K oraz S jest przeznaczony do badania termoelementów pomiarowych na zgodność z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 60584-1oraz normy PN-EN 60584-2 i odpowiadających im norm międzynarodowych. Dodatkową opcją przyrządu jest możliwość pracy jako precyzyjnego termometru dokonującego pomiaru w zakresie -200oC do +1750oC za pomocą ośmiu czujników temperatury. W tym trybie pracy istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w pamięci wewnętrznej lub rejestrowanie ich na standardowej drukarce komputerowej.
W trybie komputerowego badania czujników, urządzenie dokonuje automatycznego sprawdzenia siedmiu termoelementów według procedury określonej w odpowiednich normach w tym ISO - 9000 oraz w wymaganiach Głównego Urzędu Miar. Komputer wyznacza parametry poszczególnych termoelementów, a także charakterystyki temperaturowe każdego czujnika. Uzyskane wyniki są dokumentowane za pomocą protokołów drukowanych na drukarce komputerowej oraz zapisywane na dysku twardym komputera lub dyskietce. Opcja poszukiwania na dysku twardym pozwala operatorowi odtworzyć protokoły badań przeprowadzonych w określonych dniach.
Urządzenie spełnia więc wymagania stawiane przez odpowiednie normy w zakresie archiwizowania rezultatów badań.

Dane techniczne

Wejście I:................. Wzorcowy termoelement typu K lub S 
Wejście II: ........... Siedem badanych termoelementów
Sposób podłączenia czujnika:........................................... Linia dwuprzewodowa
Kalibracja przyrządu:
1. Automatyczna kalibracja z termoelementem wzorcowym w temperaturze 0oC
2. Wprowadzenie poprawek zgodnie zeŚwiadectwem Wzorcowania termoelementu wzorcowego
Zakres pomiaru temperatury:
termoelement typu J ................................................................. -200oC do +1100oC
termoelement typu K ................................................................. -100oC do +1300oC
termoelement typu S ................................................................. 0oC do +1750oC
Rozdzielczość w przypadku pomiaru temperatury: .................................... .1oC
Punkty pomiarowe w przypadku badania termoelementów: 100oC, 200oC, 375oC, 500oC, 700oC, 900oC, 1100oC (możliwe inne zakresy)
Rozdzielczość w przypadku komputerowego badania czujników: ................................ 0,1oC
Dokładność pomiaru: .............. J 0,08% zakresu, dla K 0,07% zakresu oraz dla S 0,06% zakresu
Komunikacja z komputerem: ................................................................. RS-232
Środowisko pracy w przypadku współpracy z komputerem: ................. WINDOWS 95/98/Me
Długość cyklu stabilizacji temperatury badanych czujników: ... Wybierana z klawiatury komputera
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ............................... Wyświetlacz cyfrowy LED 0,8 cala
Odczyt wyników badania czujników: ............................................ Ekran monitora komputerowego
Sposób rejestracji wyników pomiarowych:
1. Pamięć wewnętrzna lub drukarka komputerowa w przypadku opcji termometr
2. Drukarka komputerowa i twardy dysk/dyskietka w opcji badania czujników 
 

Komputerowy Tester Czujników  Pt-100, Pt-500, Pt-1000, Ni-1000 Model KTCR - 2002

KTCR - 2002Opis przyrządu

Komputerowy tester czujników Pt - 100, Pt - 500, Pt - 1000 oraz Ni - 1000 jest przeznaczony do badania platynowych i niklowych czujników temperatury na zgodność z wymaganiami  Polskiej Normy PN-EN 60751+A2:1997 oraz normy międzynarodowej EN 60751+A2:1997. Dodatkową opcją przyrządu jest możliwość pracy jako precyzyjnego termometru dokonującego pomiaru w zakresie
-50oC do +200oC za pomocą ośmiu czujników temperatury. W tym trybie pracy istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora
interwale czasowym i zapisywania wyników w pamięci wewnętrznej lub rejestrowanie ich na standardowej drukarce komputerowej.

W trybie komputerowego badania czujników, urządzenie dokonuje automatycznego sprawdzenia siedmiu czujników  oporowych według procedury określonej w odpowiednich normach w tym ISO - 9000 oraz w wymaganiach Głównego Urzędu Miar. Komputer wyznacza opór zredukowany poszczególnych czujników, a także empiryczne współczynniki  równania charakterystyki każdego czujnika. Uzyskane wyniki są dokumentowane za pomocą protokołów drukowanych na drukarce komputerowej oraz zapisywane na dysku twardym komputera lub dyskietce. Opcja poszukiwania na
dysku twardym pozwala operatorowi odtworzyć protokoły badań przeprowadzonych w określonych dniach Urządzenie spełnia więc wymagania stawiane przez odpowiednie normy w zakresie archiwizowania rezultatów badań.

Dane techniczne

Wejście I:..................... Wzorcowy czujnik Pt-100 lub Pt-1000 
Wejście II: ........... Siedem badanych czujników oporowych
Sposób podłączenia czujnika:.................... Linia dwu lub czteroprzewodowa
 
Kalibracja przyrządu:
1. Automatyczna kalibracja z czujnikiem wzorcowym w temperaturze 0oC
2. Wprowadzenie poprawek zgodnie zeŚwiadectwem Wzorcowania czujnika wzorcowego
Zakres pomiaru temperatury: ................................. -50oC do +200oC
Rozdzielczość w przypadku pomiaru temperatury: .......................................... .0,1oC
Punkty pomiarowe w przypadku badania czujników: 0oC, 40oC, 70oC, 90oC, 100oC, 130oC, 150oC (możliwe inne zakresy)
Rozdzielczość w przypadku komputerowego badania czujników: ............ 0,01oC
Dokładność pomiaru: ............................ 0,05% zakresu
Komunikacja z komputerem: ................................................................... RS-232
Środowisko pracy w przypadku współpracy z komputerem: ................ WINDOWS 95/98/Me
Długość cyklu stabilizacji temperatury badanych czujników: ............... Wybierana z klawiatury komputera
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ..................Wyświetlacz cyfrowy LED 0,8 cala
Odczyt wyników badania czujników: ....................... Ekran monitora komputerowego
Sposób rejestracji wyników pomiarowych:
1. Pamięć wewnętrzna lub drukarka komputerowa w przypadku opcji termometr
2. Drukarka komputerowa i twardy dysk/dyskietka w opcji badania czujników 


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.