Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Monitoring klimatu w duzych obiektach

G 485 THM

g485tc

G 485 TC

thm406fl

THM 406 FL

 Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania.

Mikroprocesorowy Termohigrometr Rejestrujący do Chłodni lub Magazynu Model G 485 THM

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Zintegrowany z czujnikiem temperatury i wilgotności Termohigrometr Rejestrujący model G485 THM jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotności w przemyśle spożywczym (np. chłodniach, przechowalniach owoców i warzyw,magazynach wyrobów spożywczych itp.), przemyśle farmaceutycznym oraz badaniach naukowych i różnych procesach technologicznych.

Konstrukcja przyrządu zapewnia wymaganą dokładność
zarówno w układach pomiarowych jak i w układach rejestracji.

Plastikowa obudowa zintegrowanego rejestratora, w której oprócz czujników znajduje się układ elektroniczny oraz akumulator podtrzymujący rejestrację w przypadku krótkotrwałego zaniku napięcia zasilającego, umożliwia jego łatwy montaż na ścianie magazynu lub chłodni oraz łatwe podłączenie kabla pomiarowego nawet w warunkach ujemnej temperatury panującej w chłodni. Zastosowanie złącza RS-485 pozwala na równoczesne podłączenie do komputera do 80 sztuk rejestratorów, również w kombinacji z rejestratorami temperatury G485 TC.

W oparciu o termohigrometry i termometry serii G485 można zbudować systemy rejestracji w dużych obiektach, gdyż sumaryczna długość kabla połączeniowego rejestratorów połączonych w sieć może wynosić nawet 1000 metrów. Ponadto, w przypadku zastosowania rejestratorów temperatury G485 TC możliwe jest dodatkowe oddalenie czujnika temperatury od przyrządu pomiarowego nawet do 100 metrów.

Na pokrywie rejestratora jest także umieszczona czerwona dioda świecąca LED, która sygnalizuje
zasilanie przyrządu (ciągłe świecenie) lub przekroczenie progu alarmowego mierzonych wartości
temperatury i/lub wilgotności względnej (świecenie impulsowe).

Ostatni z rejestratorów, poprzez specjalny integrator systemu rejestracji, jest podłączony do komputera PC. Nie jest wymagany oddzielny komputer do prowadzenia rejestracji, gdyż program obsługi pracuje w tle. Dla wymagających użytkowników, można, korzystając z handlowej karty graficznej, podłączyć do komputera oddzielny monitor służący tylko do obserwacji wyników rejestracji. Ponadto, duża pamięć wewnętrzna (bufor) o pojemności 50 000 zapisów dla każdego rejestratora, umożliwia zapis przy wyłączonym komputerze i późniejsze skopiowanie wyników rejestracji na dysk twardy współpracującego komputera.
Rejestrator ten jest w szczególności polecany do monitoringu krytycznych punktów kontroli
(KPK) jakimi jest temperatura przy produkcji, dystrybucji i sprzedaży żywności (system HACCP)
oraz do badań naukowych.

Parametry techniczne

Element czujnikowy temperatury : ........................... Pt - 100 klasa B według PN-EN - 60751
Zakres pomiaru temperatury : ................................ - 25oC do +60oC
Element czujnika wilgotności: ................................. cienkowarstwowy czujnik pojemnościowy
Zakres pomiaru wilgotności: ..................................... 5% do 98% RH
Rozdzielczość odczytu temperatury/wilgotności na monitorze komputera: ...........0,02*C/0,5% ww
Obudowa : ............................................................. plastikowa w kolorze szarym
Sposób montażu : ............. za pomocą kołka rozporowego na ścianie magazynu/chłodni
Przewód przyłączeniowy: ...................... kabel specjalizowany do transmisji danych po RS-485
Sposób podłączenia przewodu: ............. wtyk specjalny na obudowie
Zasilanie: ................................................ 9 V dc (poprzez adapter 230 V ac / 9V dc)
Pamięć wewnętrzna: ................................. 50 000 zapisów
Interwał rejestracji: ........................ od 1 minuty do 99 godzin (ustawiany za pomocą komputera)
Alarmy: .......................................... czerwona dioda LED

Mikroprocesorowy Termometr Rejestrujący Model G 485 TC

Ulotka w wersji pdf do druku.

g485tcOpis przyrządu

Termometr Rejestrujący model G485 TC jest przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury o w przemyśle
spożywczym (np. Chłodniach, przechowalniach owoców i warzyw,
magazynach wyrobów spożywczych itp.), przemyśle farmaceutycznym
oraz badaniach naukowych i różnych procesach technologicznych.
Konstrukcja przyrządu zapewnia wymaganą dokładność
zarówno w układach pomiarowych jak i w układach rejestracji.
Czujnik temperatury Pt-100 jest dołączany do rejestratora za pomocą
kabla 4-ro żyłowego co umożliwia dokładny pomiar niezależnie od
jego długości.

Plastikowa obudowa rejestratora, w której znajduje się układ elektroniczny oraz akumulator
podtrzymujący rejestrację w przypadku krótkotrwałego zaniku napięcia zasilającego, umożliwia
jego łatwy montaż oraz proste podłączenie kabla pomiarowego nawet w warunkach ujemnej
temperatury panującej na przykład w chłodni.

Zastosowanie złącza RS-485 pozwala na równoczesne podłączenie do komputera do 80 sztuk
rejestratorów, również w kombinacji z termohigrometrami rejestrującymi G485 THM.
W oparciu o termohigrometry i termometry serii G485 można zbudować systemy rejestracji w
dużych obiektach, gdyż sumaryczna długość kabla połączeniowego rejestratorów połączonych
w sieć może wynosić nawet 1000 metrów. Dodatkowo w przypadku zastosowania rejestratorów
temperatury G485 TC możliwe jest dodatkowe oddalenie czujnika temperatury od przyrządu
pomiarowego nawet do 100 metrów.
Na pokrywie rejestratora jest także umieszczona czerwona dioda świecąca LED, która sygnalizuje
zasilanie przyrządu (ciągłe świecenie) lub przekroczenie progu alarmowego mierzonych wartości
temperatury (świecenie impulsowe).

Ostatni z rejestratorów, poprzez specjalny integrator systemu rejestracji, jest podłączony do
komputera PC. Nie jest wymagany oddzielny komputer do prowadzenia rejestracji, gdyż program
obsługi pracuje w tle. Dla wymagających użytkowników, można, korzystając z handlowej karty
graficznej, podłączyć do komputera oddzielny monitor służący tylko do obserwacji wyników
rejestracji.. Ponadto, duża pamięć wewnętrzna (bufor) o pojemności 50 000 zapisów dla każdego
rejestratora, umożliwia zapis przy wyłączonym komputerze i późniejsze skopiowanie wyników
rejestracji na dysk twardy współpracującego komputera.

Rejestrator ten jest w szczególności polecany do monitoringu krytycznych punktów kontroli
(KPK) jakimi jest temperatura przy produkcji, dystrybucji i sprzedaży żywności
(system HACCP)
oraz do badań naukowych.

Parametry techniczne

Element czujnikowy temperatury : ........................... Pt - 100 klasa B według PN-EN - 60751
Zakres pomiaru temperatury : ................................ - 100*C do +400*C
Dokładność pomiaru temperatury: ......................... : 0,05% zakresu pomiarowego
Rozdzielczość odczytu temperatury na monitorze współpracującego komputera: 0,02*C
Obudowa : ............................................................. plastikowa w kolorze szarym
Sposób montażu : ............. za pomocą kołka rozporowego
Przewód przyłączeniowy: ...................... kabel specjalizowany do transmisji danych po RS-485
Sposób podłączenia przewodu: ............. wtyk specjalny na obudowie
Zasilanie: ................................................ 6 V dc (poprzez adapter 230 V ac / 6V dc)
Pamięć wewnętrzna: ................................. 50 000 zapisów
Interwał rejestracji: ........................ od 1 minuty do 99 godzin (ustawiany za pomocą komputera)
Alarmy: .......................................... czerwona dioda LED


 

Termohigrometr Mikroprocesorowy Model THM - 406 FL

Ulotka w wersji pdf do druku.

thm406flOpis przyrządu

Termohigrometr mikroprocesorowy THM-406 FL jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotności względnej. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację w nawet w czterech niezależnych punktach pomiarowych. W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40.

Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.
Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232, bądź RS - 485.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 100 metrów). Wymaga
jednak zastosowania specjalnego konwertera (integratora systemu).

Termohigrometr mikroprocesorowy THM-406 FL jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury i wilgotności względnej w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych. Rejestrator został ponadto wyposażony w po dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury oraz wilgotności minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury.

Dane techniczne

Wejście: ................................................................ cztery lub dwie głowice pomiarowe
Sposób podłączenia głowic pomiarowych: ........... linia ośmiożyłowa (odległość czujników do 50 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:.................................................................. -25*C do +60*C
Zakres pomiaru i rejestracji wilgotności względnej: ...................................................... 5 do 98%.
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury/wilgotności względnej: .......................................... 0,02oC/0,5%RH
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia drukarki PORTI S30/40 : ...........złącze RS-232 na obudowie przyrządu (odległość do drukarki do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem: .................................. RS - 232 ( odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 100 metrów)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: .............. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: .............................. wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków

Przełączanie kanałów pomiarowych:
1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury

Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka miniaturowa PORTI S30/40 podłączona bezpośrednio do KRT- 406 FL
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: ................................................................ 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ..................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: .......................................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .....................................................................D200 x W95 x G37 mm


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.