Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Oferowane modele rejestratorów procesów technologicznych:

KR U - I

KR U - I 2003

KR U - I 2003

 Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania.

Komputerowy Rejestrator Sygnałów UI Model KR U - I

KR U-IOpis przyrządu

Komputerowy Rejestrator Sygnałów UI jest nowoczesnym urządzeniem do pomiaru i rejestracji wielu parametrów procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu. Urządzenie posiada możliwość rejestracji wyników pomiarowych zarówno w pamięci wewnętrznej (do 50 000 zapisów) jak i na drukarce komputerowej podłączonej bezpośrednio do gniazda znajdującego się na jego obudowie. Po podłączeniu do komputera poprzez złącze RS-232 istnieje możliwość zarówno odczytu wyników pomiarowych zapisanych w pamięci wewnętrznej, jak również pracy on-line.  Przyrząd posiada także specjalne złącze RS-485 pozwalające na podłączenie do jednego komputera nawet do 31 sztuk rejestratorów  dokonujących niezależnych pomiarów i rejestracji. Przyrząd jest umieszczony w odpornej na trudne warunki technoklimatyczne obudowie, przystosowanej do montażu na ścianie bezpośrednio w pomieszczeniu  technologicznym bądź też w pomieszczeniu nadzoru technologicznego nad procesem produkcji. W układ zasilania rejestratora jest włączony specjalny filtr przeciwzakłóceniowy, co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania przyrządu. Łatwa obsługa rejestratora, prosty montaż na ścianie pomieszczenia, czytelny wyświetlacz alfanumeryczny LCD zapewniają duży komfort pomiaru lub monitorowania różnorodnych procesów  technologicznych. Urządzenie jest w szczególności polecane do zastosowań w przemyśle spożywczym, przetwórstwie owocowo-warzywnym, przemyśle mleczarskim oraz w przemyśle farmaceutycznym.

W układzie elektronicznym przyrządu zastosowano układy elektroniczne najnowszej generacji co zapewnia dokładność i niezawodność urządzenia. Nastawa wszystkich parametrów pomiarowych odbywa się za pomocą klawiatury umieszczonej na płycie czołowej przyrządu. Odczyt wyników pomiarowych i programowalnych parametrów odbywa się na dużym, podświetlanym wyświetlaczu alfanumerycznym LCD, co umożliwia ich odczyt zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu. 

Dane techniczne

Ilość torów pomiarowych ............................................ dwa
Wejście toru pomiarowego ......................................... 4 do 20 mA
Odległość przetwornika pomiarowego od przyrządu .............. do 100 metrów

Rodzaj rejestrowanych
sygnałów: 
zakres pomiarowy   rozdzielczość pomiaru 
temperatura [oC]
ciśnienie [MPa]
ciśnienie [hPa]
ciśnienie [bar]
ciśnienie [mbar]
przewodność [µS/cm]
wilgotność względna [%w.w]
wilgotność względna [%RH]
przepływ [m3/h]
przepływ [l/min]
masa [kg]
masa [g]
poziom [m]
otwarcie zaworu [%] 
-100oC do +300oC
-1MPa do 40MPa 
-1hPa do 1200hPa 
0 bar do 40 bar 
0mbar do 4000mbar 
0µS/cm do 100µS/cm 
0% w.w do 100% w.w 
0% RH do 100% RH
0 m3/h do 10000 m3/h 
0 l/min do 50 l/min
0 kg do 600 kg 
0 g do 1000 g 
0 m do 50 m 
0 % do 100 % 
0,01oC; 0,1oC; 1oC; 10oC
0,01MPa; 0,1MPa; 1MPa; 10MPa
0,01hPa; 0,1hPa; 1hPa; 10hPa
0,01bar; 0,1bar; 1bar; 10bar
0,01mbar;0,1mbar; 1mbar; 10mbar
0,01µS/cm; 0,1µS/cm; 1µS/cm; 10µS/cm
0,01%w.w; 0,1%w.w; 1%w.w; 10%w.w
0,01% RH; 0,1% RH; 1%RH; 10% RH
0,01m3/h; 0,1m3/h; 1 m3/h; 10 m3/h
0,0001l/min; 0,001l/min; 0,01l/min; 0,1l/min;1l/min
0,001 kg; 0,01 kg; 0,1kg; 1kg; 10kg
0,001 g; 0,01 g; 0,1g; 1g; 10g
0,001m; 0,01m; 0,1m; 1m; 10m
0,01%; 0,1%; 1%; 10%


Programowanie zakresu rejestracji: przy pomocy klawiatury urządzenia w dowolnym przedziale zakresu pomiarowego
Interwał czasowy rejestracji: .................................... od 1 min do 99 dób
Ilość zapisów do pamięci wewnętrznej ...................... 50 000
Odczyt pomiarów: na alfanumerycznym wyświetlaczu LCD 4 x 16 znaków
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny): drukarka komputerowa z emulacją DOS lub komputer PC
Sposób podłączenia drukarki komputerowej: złącze Centronics na obudowie przyrządu (komunikacja na odległość do 2 m)
Komunikacja z komputerem: RS-232 (na odległość do 3 metrów) lub RS-485 (na odległość do 100 metrów)
Obudowa : plastikowa w kolorze szarym, przystosowana do montażu na ścianie pomieszczenia
Dostęp do programatora: drzwiczki transparentne zamykane na zatrzask lub na kluczyk
Zasilanie: ..............................................220V, 50 Hz

Komputerowy Rejestrator Sygnałów UI Model KR U - I 2003

KR U - I 2003
Opis przyrządu

Komputerowy Rejestrator Sygnałów UI jest nowoczesnym
urządzeniem do pomiaru i rejestracji wielu parametrów procesów
technologicznych w różnych gałęziach przemysłu. Urządzenie
posiada możliwość rejestracji wyników pomiarowych zarówno
w pamięci wewnętrznej (do 800 zapisów) jak i na drukarce
komputerowej podłączonej bezpośrednio do gniazda znajdującego
się na jego obudowie. Po podłączeniu do komputera poprzez złącze RS-232 istnieje możliwość zarówno odczytu wyników pomiarowych zapisanych w pamięci wewnętrznej, jak również pracy on-line. 

Przyrząd jest umieszczony w odpornej na trudne warunki technoklimatyczne obudowie, przystosowanej do montażu na ścianie, bezpośrednio w pomieszczeniu technologicznym, bądź też w pomieszczeniu nadzoru technologicznego nad procesem produkcji. 

W układ zasilania rejestratora jest włączony specjalny filtr przeciwzakłóceniowy, co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania przyrządu. Łatwa obsługa rejestratora, prosty montaż na ścianie pomieszczenia, czytelny wyświetlacz alfanumeryczny LCD zapewniają duży komfort pomiaru lub monitorowania różnorodnych procesów technologicznych. Urządzenie jest w szczególności polecane do zastosowań w przemyśle spożywczym, przetwórstwie owocowo-warzywnym, przemyśle mleczarskim oraz w przemyśle farmaceutycznym.

W układzie elektronicznym przyrządu zastosowano układy elektroniczne najnowszej generacji co zapewnia dokładność i niezawodność urządzenia. Nastawa wszystkich parametrów pomiarowych odbywa się za pomocą klawiatury umieszczonej na płycie czołowej przyrządu. Odczyt wyników pomiarowych i programowalnych parametrów odbywa się na dużym, podświetlanym wyświetlaczu alfanumerycznym LCD, co umożliwia ich odczyt zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu. 

Dane techniczne
Ilość torów pomiarowych z wejściem prądowym 4 do 20 mA ..................................osiem
Ilość torów pomiarowych z wejściem napięciowym 0 do 10 Volt osiem
Odległość przetwornika pomiarowego od przyrządu .............................. do 100 metrów

Rodzaj rejestrowanych
sygnałów: 
zakres pomiarowy   rozdzielczość pomiaru 
temperatura [oC]
ciśnienie [MPa]
ciśnienie [hPa]
ciśnienie [bar]
ciśnienie [mbar]
przewodność [µS/cm]
wilgotność względna [%w.w]
wilgotność względna [%RH]
przepływ [m3/h]
przepływ [l/min]
masa [kg]
masa [g]
poziom [m]
otwarcie zaworu [%] 
-100oC do +300oC
-1MPa do 40MPa 
-1hPa do 1200hPa 
0 bar do 40 bar 
0mbar do 4000mbar 
0µS/cm do 100µS/cm 
0% w.w do 100% w.w 
0% RH do 100% RH
0 m3/h do 10000 m3/h 
0 l/min do 50 l/min
0 kg do 600 kg 
0 g do 1000 g 
0 m do 50 m 
0 % do 100 % 
0,01oC; 0,1oC; 1oC; 10oC
0,01MPa; 0,1MPa; 1MPa; 10MPa
0,01hPa; 0,1hPa; 1hPa; 10hPa
0,01bar; 0,1bar; 1bar; 10bar
0,01mbar;0,1mbar; 1mbar; 10mbar
0,01µS/cm; 0,1µS/cm; 1µS/cm; 10µS/cm
0,01%w.w; 0,1%w.w; 1%w.w; 10%w.w
0,01% RH; 0,1% RH; 1%RH; 10% RH
0,01m3/h; 0,1m3/h; 1 m3/h; 10 m3/h
0,0001l/min; 0,001l/min; 0,01l/min; 0,1l/min;1l/min
0,001 kg; 0,01 kg; 0,1kg; 1kg; 10kg
0,001 g; 0,01 g; 0,1g; 1g; 10g
0,001m; 0,01m; 0,1m; 1m; 10m
0,01%; 0,1%; 1%; 10%

Programowanie zakresu rejestracji: przy pomocy klawiatury urządzenia w dowolnym podprzedziale zakresu pomiarowego
Interwał czasowy rejestracji: ...................................................... od 1 min do 99 dób
Ilość zapisów do pamięci wewnętrznej ............................................. 800
Odczyt pomiarów: na alfanumerycznym wyświetlaczu LCD 2 x 16 znaków
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny): drukarka komputerowa z emulacją DOS lub komputer PC
Sposób podłączenia drukarki komputerowej: złącze Centronics na obudowie przyrządu (komunikacja na odległość do 2 m)
Komunikacja z komputerem : ..................................................... RS-232 (na odległość do 3 metrów) 
Obudowa: plastikowa w kolorze szarym, przystosowana do montażu na ścianie pomieszczenia
Dostęp do programatora: drzwiczki transparentne zamykane na zatrzask lub na kluczyk
Zasilanie: ......................................................................................220V, 50 Hz
Wymiary obudowy: .................................................................. D275 x W210 x G 140


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratoryczujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.