Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Kopaniec 10 A, 31-979 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

||| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Lodówki medyczne || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotnościkalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Oferowane modele rejestratorów tablicowych:

THM-2008 MMC-p

THM-2008 MMC-p

TKP-801 MMC-p

 

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT Lodówkowy

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT Lodówkowy

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM Lodówkowy

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM Lodówkowy

 

 

Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania. 

 
Innowacyjne rozwiązanie dla laboratoriów akredytowanych

Przykład połączeń w sieć

 

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM Lodówkowy
ulotka w wersji PDF

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM LodówkowyOpis przyrządu:

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury w szafie chłodniczej. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację w nawet w dwóch niezależnych punktach pomiarowych. Miernik jest dedykowany do monitoringu warunków przechowywania leków i realizacji procedur jakościowych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r ( Dz. Ustaw 2015 poz.381). Podłączenie opcjonalnego modemu GSM pozwala na wysyłanie SMS-ów alarmowych nawet na trzy telefony komórkowe. W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej i drukowania ich za pomocą wbudowanej w lodówkę, miniaturowej drukarki. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera poprzez transmisję danych przez interfejs RS-485 lub na WiFi oddalony komputer. Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych a także podczas transportu materiałów wrażliwych. Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury. Również Menu wydruku jest wywoływane przez przyciśnięcie jednego klawisza.

Dane techniczne:

Wejście: jeden lub dwa czujniki temperatury Pt-100 zgodne z normą PN-EN 60751 + A2:1997
Sposób podłączenia głowic pomiarowych: linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury: -90°C do +200°C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: 0,02°C
Interwał czasowy rejestracji temperatury: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób wydruku wyników pomiarowych na drukarce: tabelaryczny lub w formie wykresu
Sposób podłączenia drukarki: opcjonalnie wbudowana do szafy chłodniczej lub mroźniczej
Komunikacja z komputerem: RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 100 metrów)
USB - kabel transmisji danych podłączany do gniazda USB
opcjonalnie poprzez router WiFi ( możliwość podłączenia do 128 mierników)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych: 1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny przez użytkownika): 1.. pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 25 000 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2. drukarka miniaturowa podłączona bezpośrednio do KRT-406 GSM
3. On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: 12 V, 3,6 A dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: plastikowa, panelowa, przystosowana do montażu w nadstawce szafy chłodniczej lub mroźniczej
Odporność klimatyczna: zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: D180 x W130 x G60 mm

 

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT Lodówkowy)
ulotka w wersji PDF

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT LodówkowyOpis przyrządu

Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury w szafie chłodniczej. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację w nawet w dwóch niezależnych punktach pomiarowych. Miernik jest dedykowany do monitoringu warunków przechowywania leków i realizacji procedur jakościowych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej Leków, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2015 r (Dz. Ustaw 2015 poz.381). Przyrząd spełnia też wymagania monitoringu temperatury w lodówce i zamrażarce medycznej do krwi i osocza. W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej i drukowania ich za pomocą wbudowanej w lodówkę, miniaturowej drukarki. Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku twardym komputera poprzez transmisję danych przez interfejs RS-485 lub WiFi na oddalony komputer. Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-109 MMC BT jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych a także podczas transportu materiałów wrażliwych. Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji przy pomocy jednego klawisza klawiatury. Również Menu wydruku jest wywoływane przez przyciśnięcie jednego klawisza.

Dane techniczne:

Wejście: jeden lub dwa czujniki temperatury Pt-100 zgodne z normą PN-EN 60751 + A2:1997
Sposób podłączenia głowic pomiarowych: linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury: -90°C do +200°C
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: 0,02°C
Interwał czasowy rejestracji temperatury: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób wydruku wyników pomiarowych na drukarce: tabelaryczny lub w formie wykresu
Sposób podłączenia drukarki: opcjonalnie wbudowana do szafy chłodniczej lub mroźniczej
Komunikacja z komputerem: RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 100 metrów)
USB - kabel transmisji danych podłączany do gniazda USB
opcjonalnie poprzez router WiFi ( możliwość podłączenia do 128 mierników)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Przełączanie kanałów pomiarowych: 1.automatyczne
2.ręczne za pomocą klawiatury
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny przez użytkownika): 1.. pamięć wewnętrzna, nieulotna (do 25 000 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2. drukarka miniaturowa podłączona bezpośrednio do KRT-406 GSM
3. On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
Zasilanie: 12 V, 3,6 A dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: plastikowa, panelowa, przystosowana do montażu w nadstawce szafy chłodniczej lub mroźniczej
Odporność klimatyczna: zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: D180 x W130 x G60 mm

 

TermoHigrometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Panelowy Model THM-2008 MMC-p

Ulotka w wersji pdf do druku.

THM-2008 MMC-p  
Opis przyrządu

Rejestrujący termohigrometr mikroprocesorowy jest miernikiem służącym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury oraz wilgotności. Jego łatwa obsługa zapewnia duży komfort pomiarów oraz szerokie
zastosowanie zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle
farmaceutycznym (GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP),
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: “Wymagania higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub w prowadzających do obrotu środki spożywcze ” (Dz. Ustaw Nr 104poz. 1096 z 2004 roku) oraz wymaganiami PCA dla laboratoriów.
Przyrząd jest przystosowany do montażu wewnątrz aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz w urządzeniach technologicznych. Termohigrometr rejestrujący THM-2008 MMC - p współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100 o charakterystyce temperaturowej zgodnej z normą.

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia łatwą komunikację z użytkownikiem. Istotną zaletą termohigrometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).

Termohigrometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również
temperatury minimalnej i maksymalnej,oraz wilgotności, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.
Termohigrometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termohigrometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termohigrometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Kolorowa lampka sygnalizuje przekroczenie zadanych przez użytkownika alarmowych poziomów temperatury oraz wilgotności minimalnej i maksymalnej.

Parametry techniczne

Wejście:................ Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A zgodny z normą PN-EN60751+A2:1997
Cienkowarstwowy czujnik wilgotności względnej
Zakres mierzonej temperatury: .............................................-30*C do +60*C
Zakres mierzonej wilgotności względnej: ............................................ 5% ww do 95% ww
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury\wilgotności względnej ......................... 0,02*C\0,5%ww
Rozdzielczość odczytu temperatury oraz wilgotności minimalnej/maksymalnej: ........ 0,02*C\0,5%ww
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika):......... 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ...................................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia...................................... RS - 232
pośrednia ........................... czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna ...................................................... 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: ....... karta pamięci SD (Multi Media Card) 256 MB lub 512 MB lub 1GB lub 2 GB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ............ od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :.................................................... adapter 230 V ac/ 6 Volt dc
Obudowa termometru: ...................................................... czarny plastik
Wymiary czoła obudowy: .................... 96 x 96 mm

Termometr Mikroprocesorowy Rejestrujący Panelowy Model TKP-801 MMC-p

Ulotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Rejestrujący termometr mikroprocesorowy jest miernikiem służacym do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Jego łatwa
obsługa zapewnia duży komfort pomiarów oraz szerokie zastosowanie
zarówno w badaniach naukowych jak i w przemyśle farmaceutycznym
(GMP) oraz w przetwórstwie spożywczym (HACCP),zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia: "Wymagania higieniczno - sanitarne w zakładach produkujących lub w prowadzających do obrotu środki spożywcze" (Dz. Ustaw Nr 104 poz. 1096 z 2004 roku) oraz wymaganiami PCA dla laboratoriów.

Przyrząd jest przystosowany do montażu wewnątrz aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz w urządzeniach technologicznych. Termometr rejestrujący TKP-801 MMC - p współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100 o charakterystyce temperaturowej zgodnej z normą.

Zastosowanie mikroprocesora zapewnia minimalny błąd pomiaru, zaś wykorzystanie wyświetlacza LCD umożliwia łatwą komunikację z użytkownikiem. Istotną zaletą termometru jest możliwość preprogramowanego dopasowania charakterystyki termometrycznej stosowanego czujnika. Ponadto, zastosowanie linii 4 -ro przewodowej czujnika pozwala na zastosowanie czujników z kablem o dowolnej długości (do kilkudziesięciu metrów).
Termometr pozwala na odczyt na swoim wyświetlaczu LCD, aktualnej temperatury jak również
temperatury minimalnej i maksymalnej, która panowała w mierzonym środowisku od momentu włączenia do momentu wyłączenia przyrządu. Łatwa obsługa termometru, proste programowanie za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie przyrządu pozwala rozpocząć i zakończyć rejestrację bez potrzeby podłączania do komputera. Wyniki rejestracji mogą być przeniesione na kartę pamięci SD (Multi Media Card) i następnie przy pomocy czytnika na dysk twardy dowolnego komputera PC. Istnieje także możliwość bezpośredniego odczytu rejestru z karty MMC na komputerze kieszonkowym typu Palm PC, jeśli jest on przystosowany do współpracy z tego typu kartami.

Termometr poprzez swoje złącze RS-232 może być także zaprogramowany z poziomu komputera, tak aby zapisywał do swojej pamięci wewnętrznej wyniki pomiaru temperatury w zadanym przez użytkownika czasie. Poza tym zawartość pamięci może być wydrukowana zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresu za pomocą miniaturowej drukarki PORTI S30/40, podłączanej bezpośrednio do złącza RS-232 termometru. Poprzez swoje złącze RS-232 termometr może również bezpośrednio współpracować z komputerem PC.
Kolorowa lampka sygnalizuje przekroczenie zadanych przez użytkownika alarmowych poziomów temperatury minimalnej i maksymalnej.

Parametry techniczne

Wejście:.......... Czujnik temperatury Pt-100 klasa B lub A zgodny z normą PN-EN60751+A2:1997
Zakres mierzonej temperatury: ...............................-90*C do +320*C
Rozdzielczość pomiaru aktualnej temperatury .................................................... 0,02*C
Rozdzielczość odczytu temperatury minimalnej/maksymalnej: ............................ 0,02*C
Dokładność pomiaru temperatury (bez uwzględnienia błędu czujnika):....... 0,05 % zakresu pomiarowego
Odczyt temperatury: ........................... Wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z komputerem:
bezpośrednia................................................ RS - 232
pośrednia ......................... czytnik karty pamięci SD (Multi Media Card)
Pamięć wewnętrzna .............................................. 50.000 zapisów
Pamięć zewnętrzna: .... karta pamięci SD (Multi Media Card) 256 MB lub 512 MB lub 1GB lub 2 GB
Odstępy czasowe poszczególnych zapisów do pamięci ................ od 1 minuty do 99 godzin
Zasilanie termometru :.................................................. adapter 230 V ac/ 6 Volt dc
Obudowa termometru: ...................................................... czarny lub biały plastik
Wymiary czoła obudowy: ........................................................ 96 x 96 mm|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || Warunki dostawy i gwarancji || HACCP || Chłodziarki farmaceutyczne || Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotnościkalibratory, czujniki, rejestratory procesów techn., barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.